معنی these are tricky waters to navigate چیست؟

“these are tricky waters to navigate”
معنی دقیق این جمله چیه؟!

1 پسندیده

معنی جمله‌ی these are tricky waters to navigate می‌شه: اينا آبهاي هستند كه دريانوردي توشون سخت و پيچيده است حالا يا خروشانند يا كم عمق اند يا صخره زياد دارند عزيز سعي كن با توجه به بافت حدس بزني هميشه كلمه اي هست كه بلد نباشي سعي كن حدس بزني

1 پسندیده