معنی جمله How do you perceive your new role چیست؟

سلام این جمله ایا معنی چطور میفهمی نقش جدیدت چیه ترجمه میشه یا
نقش جدیدت رو چطور میبینی؟

سلام دوست عزیز
معنی جمله‌ی How do you perceive your new role می‌شه: نقش جدیدت رو چطور می‌بینی؟ یا نظرت درباره‌ی نقش جدیدت چیه؟

1 پسندیده