کنکور لعنتی :)

برای کنکور زبان تخصصی 402 چه منابع و برنامه ریزی ای رو پیشنهاد میدید ؟ :slight_smile:

1 پسندیده