کدامیک صحیح می‌باشد؟ Who give you or who gives you?

سلام
تو این قسمت بعد از
who
فعل نباید s بگیره؟؟؟؟؟

بشه
who gives you …


این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی روان»، فصل «دلال ازدواج»

باید بگیره…

2 پسندیده

جواب سوالتون چیشد؟!
اشتباه تایپی بوده؟

سلام دوست عزیز
بله، درسته. در جمله‌ی “someone who give you” فعل “give” باید به صورت “gives” نوشته بشه. دلیل این امر این است که فعل “give” در جمله‌ی “someone who give you” در زمان حال ساده است. در زمان حال ساده، فعل باید با فاعل خود مطابقت داشته باشه. در این جمله، فاعل “someone” است که یک ضمیر سوم شخص مفرده. بنابراین، فعل “give” نیز باید به صورت “gives” نوشته بشه.
البته بهتر بود دقیقه‌ی این جمله رو می‌گفتین که تو متن بررسی بشه و اگر اشتباه تایپیه اصلاح بشه.