معنی The poems that rhymeچیست؟

چرا the poems that rhyme اشعاری که قافیه دارند معنی شده،that این جا دارند معنا میشه؟
آیا the poems that have rhyme این معنی نمیداد : اشعاری که قافیه دارند


این تاپیک مربوط به درس «شعرخواندن را دوست ندارم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

1 پسندیده

سلام
rhyme اسم/فعل
شعر گفتن/هم قافیه شدن/ قافیه ساختن…
بنظرم منظورش :point_down:
اشعاری که هم قافیه هستند. یا همون قافیه دارن دیگه! :grimacing:یه چیزی تو این مایه ها.( درسو نخوندم.)

2 پسندیده