ترجمه kitchen area چیست؟

نفر A درباره خانه ای که در آن زندگی میکنه میگه:


A: It’s a big house, three bedrooms, a tremendous living room, kitchen area.


آیا ترجمه زیر درسته:

خانه بزرگی است، سه اتاق خواب، یک اتاق نشـیمن بسیار بزرگ، محوطه آشپزخانه.


با تشکر

درود بر شما
ترجمه‌تون صحیحه.
البته همون آشپزخونه هم می‌تونید بگید.

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.

1 پسندیده