تالار زبانشناس

پیشنهاد برای بهبود

پیشنهاد میکنم زمان پخش این اخبار را هم در صورت امکان اضافه کنید.
با تشکر.

======================
این تاپیک مربوط به درس «How people become medical doctors in US» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی از طریق اخبار»، فصل «قسمت ۲»)

1 Likes