ترجمه Helping others can be lots of fun چیست؟

Helping others can be lots of fun

کسی میتونه بگه این جمله رو چرا نباید به این شکل معنی کرد؟
(کمکه دیگران میتونه خیلی جالب باشه)
_من توی ترجمه مشکل دارم،که چه زمانی باید جمله رو لازم و چ زمانی متعدی معنی کرد:disappointed:

الان توی ترجمه اصلی متن،پیت گربه میگه کمک به دیگران میتونه خیلی لذت بخش باشه،
اما من برای خودم از زبون راوی ترجمش کردم که:کمک دیگران میتونه خیلی لذت بخش باشه

ممنون میشم منو راهنمایی کنید در این نوع ترجمه ها:pray::blossom::blossom:

وقتی میگیم کمک کردن به دیگران مثل راهنمایی کردن دوستان یا متقاعد کرن مسولان یا فریب دادن سرمایه گذاران یک اکشن و فعالیت هست که بر روی آنها انجام میشه ولی وقتی میگیم دوستان راهنما یا مسولان دارای قدرت مجاب کنندگان یا سرمایه گذاران فریب دهنده کار توسط اونها انجام میشه نه روی اونها کمک کردن به دیگران helping others در مقابل کمک دیگران others ‘ help