معنی run in your family چیست؟

Do pimples run in your family?

ب: آیا در خانواده شما کسی هست که اکثر اوقات پوستش جوش بزند؟


این تاپیک مربوط به درس «یک جوش دیگر» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «سلامتی »

1 پسندیده

Run in
یعنی شامل شدن
اینجا چون خانواده بعدش اومده موروثی یا شایع هم میتونه معنی بده

2 پسندیده

در تکمیل فرمایش دوستمون Run in somebody’s family یه اصطلاح هست به معنی ارثی بودن تو خانواده کسی فرضا پوکی استخوان تو خانواده‌شون ارثیه osteoporosis runs in their family

2 پسندیده