تالار زبانشناس

تلفظ در جملهthe ground rumbled and began to shake

در تلفظ این جمله عملن and رو حذف کرده و حرفd به began چسبانده آیا قاعده خاصی داره این گونه تلفظ کردن جملات ؟اینکه بخوایم طوی وار گوش کنیم و تکرار کنیم بدون هیچ قاعده ای .از این موارد زیاد هست در داستان ها که جملات خیلی کوتاه تر شده وبهم چسبیده شده کلمات وحتی حذف شده بعضی از کلمات در ساختار جمله.فکر کنم برای داستان بچگانه این جور تلفظ کردن وهمراه کردن سخت باشه وباید داستان های راحتری گذاشته بشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 Likes