معنی عبارت I'm the one چیست؟


این تاپیک مربوط به «بیلی جین - مایکل جکسون» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «یادگیری انگلیسی با تلویزیون»، «یادگیری انگلیسی با موسیقی»

1 پسندیده

ترجمش میشه یه چیزی تو مایه های: من همونم، یا من اونیم که…

2 پسندیده