کاربرد way در جمله‌ی The airlines charge way too much money چیست؟


این تاپیک مربوط به درس «واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی واقعی را یاد بگیر»، فصل «سفر به واشنگتن»
در این عبارت way چه معنی ای میدە؟ charge فعل جمله س؟ way با charge با هم فعل مرکب هستند یا جداست؟

سلام دوست عزیز
کلمات charge و way با هم تشکیل فعل مرکب نمیدن، زمانی که way به این شکل تو جمله استفاده می‌شه یک قید هستش که اینجا برای تاکید روی too much هستش.
way too much money به معنی پول خیلی خیلی زیاد.
تو لینک زیر هم کاربرد کلمه‌ی way رو می‌تونید ببینید.

سلام کلمه way همون ساده شده کلمه very هست

ممنونم دوست عزیز:pray:

1 پسندیده

ممنونم دوست عزیز