ترجمه I'm beginning to hate everything to do with law courts چیست؟

برای نفر A یک احضاریه دادگاه اومده.

نفر B میخنده و فکر میکنه شوخیه.


A: Ha, ha. Very funny. No. This is no laughing matter.

Oh, I’m beginning to hate everything to do with law courts.


با توجه به نقش beginning

آیا ترجمه زیر درست است:


ها، ها. خیلی خنده دار بود. نه. این موضوع خنده داری نیست.

اوه، کم کم داره از هر چیزی که مربوط به دادگاه است بدم می آید.


با تشکر

کاملا درسته

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب.