تالار زبانشناس

چرا is اومده بعد confused بعدش ed گرفته؟

Hamlet is confused

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

جمله مجهوله یعنی هملت confuse شد

3 Likes

جمله مجهول نیست
Hamlet فاعل
is فعل
Confused به معنای گیج . صفت هست

2 Likes

باسلام.جمله مجهول حال ساده میباشد و به معنی (هملت گیج میشود)میباشد

1 Likes