تالار زبانشناس

به جای کلمه it چگونه میتونیم بگیم با شمشیر خودش ضمایر انعکاسی میخواد؟؟cuts him with it too!

ضمایر انعکاسی

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

اینجا with هر اضافه ای هست که برای توصیف شی مورد استفاده بکار میره. خودش اینجا معنا نمیشه یعنی حالت انعکاسی نیست ( او را با آن برید یا زخمی کرد همچنین) و هرگاه self ها همراه حرف اضافه باشند و حالت انعکاسی نباشند باید بعد از آنها از ضمایر مفعولی استفاده کرد (with it) بجز در مورد حرف اضافه to و for
1.I took the book with me
2. She made address for herself
اگر منظور him باشه که چرا himself نیست ، cut فعل دو مفعولی هست، مفعول اولhim, و مفعول دوم it

1 Likes