تالار زبانشناس

معنی کلمه appointed

با سلام
با توجه به جمله زیر
کلمه appointed به معنای منصوب کردن میباشد یا منصوب شدن?
The poet appointed by the king became known as the poet laureate.
در دیکشنری منصوب کردن میباشد که نشان می دهد فعل متعدی میباشد. بنابراین معنی جمله (شاعر منصوب کرد ) نمیباشد?

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Poet Laureate» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۶»)

1 Likes

شاعر منصوب شد// بوسیله پادشاه

2 Likes

the poet whom was appointed by the king
شاعری که هست منصوب شده توسط پادشاه. وقتی اول شناسه میاد، بعد p.p , بعدش by مشخص میکنه کا جمله passive هست.

4 Likes
The poet whom/that was appointed by the king ...
شاعري كه توسط پادشاه منصوب شد.

اطلاعات بيشتر،

3 Likes