ترجمه I will like this bed چیست؟

در فروشگاه مبلمان

با توجه به معنی love و like

آیا ترجمه زیر درست است:


Seller: Well, here’s a lovely single bed. You’ll love this bed.

خب، این هم یک تختخواب یک نفره دوست داشتنی. شما این تختخواب را دوست خواهید داشت.

Man: Oh, yes, it’s nice. Oh, yes, I think I will like this bed; it’s lovely.

اوه، بله، خوب است. اوه، بله، فکر کنم این تختخواب را دوست خواهم داشت؛ دوست داشتنی است.


با تشکر

سلام دوست عزیز
ترجمه‌تون صحیحه، می‌تونید به این شکل هم بگید: شما از این تخت خوشتون میاد یا خوشتون خواهد آمد.

1 پسندیده

فروشنده برای که جنسش قالب کنه میگه شما عاشق این تخت خواب میشین مرد هم میگه فکر کنم ازش خوشم بیاد همین طور که خودتون میدونید شدت love بیشتره

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب.