چرا در این جمله بعد از when از it استفاده کرده

I think those are the reaseons people don’t get tired when it comes to swimming.

======================
این تاپیک مربوط به درس «Swimming by Christina» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۸»)

1 پسندیده

when it comes to something یک اصطلاح است. به معنی : وقتی در رابطه با فلان چیز حرف میزنیم

در رابطه با شنا کردن، فکر میکنم که آنها دلایلی هستند که مردم (از آن) خسته نمی شوند.

3 پسندیده