تالار زبانشناس

ترجمه درس «رؤیا نوشته شده توسط دیوید»

خواب نوشته شده توسط دیوید
زمانی که من خوابیده ام، من خواب می بینم
در خواب، من می‌توانم هر چیزی که بخواهم باشم یا انجام دهم
من می توانم یک ژنرال یک مرد ثروتمند و یک خواننده باشم
من می توانم بخوانم. نقاشی کنم و یا ماشین ها را تعمیر کنم
ولی زمانی که من از خواب بیدار می شوم همه چیز رفته است
این جهان واقعی است من همه چیز را باید خودم انجام دهم مثل خواب هایم

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Dream by David» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۴»)

4 Likes