تالار زبانشناس

Eating fish is said to make our next year go smoothly

معنیش چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «Chinese New Year by Alice» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۷»)

1 Likes

گفته میشود خوردن ماهی باعث می شود سال آینده برای ما بدون سختی /به آسانی پیش رود /جریان یابد

2 Likes