معنی for چیست؟

معنی for درجمله پایین چیست what do you usually shop for?

سلام دوست عزیز
تو این جمله اگه بخواهیم for رو به صورت یه کلمه‌ی جدا درنظر بگیریم همون معنی برای می‌ده، ولی در کل معنی این جمله می‌شه:
شما به چه منظور خرید می‌کنید یا معمولاً برای چی خرید می‌کنید.

1 پسندیده

بدون for معنی جمله چی میشه؟

معمولاً چی می‌خرید

1 پسندیده

معمولا برای چه کسی خرید می‌کنید؟

در این صورت باید به‌جای what از who یا whom استفاده می‌شد تا معنی که شما فرمودین رو داشته باشه.

1 پسندیده

درسته
خیلی ممنون

1 پسندیده

? what……for به معنی برای چه و چرا هست .معمولا برای چه خرید میکنید . برای پر کردن شکم خرید می کنیم .برای انبار کردن اجناس قبل از گرانتر شدن خرید می کنیم .