مشکل پس آپ دیت دوره ها

مشکل پس آپ دیت دوره ها
0

#1

دوستان یک آپ دیت برای دوره ها برایم ارسال شد ، پس اجرای آن دیگر فایلها اجرا نمی شود،


#2

از داخل خود اپلیکیشن پیغام دادین؟


#3

بله ، فقط دوبار! دوبار هم ایمیل زدم.


#4

پس بررسی میشه. صبور باشید.