تالار زبانشناس

مشکل پس آپ دیت دوره ها

دوستان یک آپ دیت برای دوره ها برایم ارسال شد ، پس اجرای آن دیگر فایلها اجرا نمی شود،

1 Likes

از داخل خود اپلیکیشن پیغام دادین؟

1 Likes

بله ، فقط دوبار! دوبار هم ایمیل زدم.

1 Likes

پس بررسی میشه. صبور باشید.

1 Likes