در این جمله home فعل است?

She’s in love with Claudio, the brave soldier, home from the war.

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 پسندیده

اینجا توضیح دادم.

1 پسندیده