در این جمله home فعل است?

در این جمله home فعل است?
0.0 0

#1

She’s in love with Claudio, the brave soldier, home from the war.

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

اینجا توضیح دادم.