گرامر Do you take good care of it چیست و آیا فعل دو قسمتی هست؟

جمله زیر رو از نظر گرامری میشه توضیح بدید ؟
فعلش دو قسمتی هست؟
Do you take good care of it?

سلام
Take care یعنی مراقبت کردن مواظب بودن
Take good care یعنی خوب مراقبت کردن

اول جمله هم که سوالی کرده زمانی که ماافعال to be یعنی am, is, are نداریم از do یا does استفاده میکنیم که do برای i و you و we و they هست اما does برای it she he هست که خب این تفاوت بخاطر همون s سوم شخصی هست که do برای سوم شخصا گرفته و تبدیل به does شده.

ببینید ما چطور میگیم take off این یک عبارته
Teke care هم یک عبارت اصطلاحی یا idiomatic phrasal هستش
نمیتونیم بگیم فعل دوبخشی چون care اصن فعل نیست اسمه و بخاطر همون good قبلش اومده چون صفت قبل اسم میاد در انگلیسی.

امیدوارم متوجه شده باشید و خوب توضیح داده باشم

2 پسندیده