ارزیابی شما از کتاب «Spare»

ارزیابی شما از کتاب «Spare»
none 5.0 2

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب «Spare» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: بریتیش/ امتیاز: 4.8/ انتشار: 2023/ در کتاب Spare برای اولین بار، شاهزاده هری داستان خود را تعریف می کند، و سفر خود را با صداقت خام و تزلزل ناپذیر شرح می دهد. کتاب برجسته، Spare مملو از بینش، مکاشفه، خودآزمایی، و حکمت به سختی در مورد قدرت ابدی عشق بر غم و اندوه است.

سطح: خیلی سخت

وای مچکرم که اینو گذاشتیننن:star_struck:

2 پسندیده

دمتون گرم:pray:

2 پسندیده