معنی Free excercise چیست؟

معنی free excercise در این جمله چیه

there is no free exercise whatever of the judgment or of the moral sense;


این تاپیک مربوط به درس «نافرمانی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «نافرمانی»

آزادی برای انجام اعمال مذهبی (قانونی که اجازه نمیده هیچکس مانع انجام اعمال مذهبی کس دیگری شود)
این لینک هم می‌تونه براتون مفید باشه.