معنی اصطلاح frankly چیست؟

دقیقا معادل to be honest هستش یا فرق دارن با هم؟

1 پسندیده

کلمات frankly و to be honest معانی مشابه دارند.
فقط frankly یه قیده اون یکی مصدر فعل + صفت هستش.

2 پسندیده

متشکرم
ساختارش واسه‌م محل سوال نبود
منظورم اینه که هر دو رو ابتدای کلام، به یه منظور میشه به کار برد دیگه؟
یعنی من اول صحبتم بگم frankly … و بعد جمله رو بگم و منظورم همون راستشو بخوای باشه

1 پسندیده

Yes

1 پسندیده