ایا در جمله‌ی How was the idea of freedom making him feel? میتونیم به جای how از what استفاده کنیم

How was the idea of freedom making him feel?


این تاپیک مربوط به درس «زمان گذشته‌ی استمراری» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»

سلام دوست عزیز
معمولاً برای سوال کردن درباره‌ی احساسات از how استفاده می‌شه،
ولی مثلاً بخواهید بگیم فکرش نسبت به آزادی چی بود می‌تونید بگید
What did he think about the idea of freedom?

1 پسندیده