چرا to make it ب کار رفته؟ گرامر و معنیش چیه؟

the drivers were trying to make it home to their cool, shady lawns as quickly as possible.


این تاپیک مربوط به فصل «فصل 01» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های متوسط»، کتاب «قاتل تامز»

2 پسندیده

هل ناصرَ

2 پسندیده

سلام دوست خوبم

Make it یه اصطلاحه بمعنای بجایی،مکانی رسیدن.
Make it home بمعنای به خانه رسیدن

کلافعل make ترکیبات زیادی باهاش ساخته میشه.
مفهومش اینه:رانندگان تلاش کردندتاهرچه زودتر به چمنهای خنک وسایه دارخودشون(خونه اشون)، برسند.
چون جملات قبل وبعد جمله اتونونمیدونم ،این ترجمه مفهومی روگفتم.
دوستان واردترمی بینندوبیشترکمک میکنند.

کالوکیشن های Make در زبان انگلیسی به همراه مثال و ترجمه.

4 پسندیده

خیلی ممنونم:pray::pray::pray:

2 پسندیده

خواهش میکنم
موفق باشید :slightly_smiling_face::slightly_smiling_face:

2 پسندیده