تفاوت cause و make چیست؟

An accident is unexpected and may cause some trouble.

تصادف غیرمنتظره است و ممکن است مشکل ایجاد کند.

منبع : ۴۰۰۰ واژه ضروری

تفاوت cause و make چیست؟

:Cause

To set off an event or action
برای به راه انداختن یک رویداد یا اقدام( عمل)

that which produces or effects a result
چیزی که نتیجه‌ای ایجاد میکنه یا تاثیر میزاره

cause is any subject of discussion or debate; a matter an affair

هر موضوع بحث یا مناظره،یک چیز مهم(کار یا موضوع مهم)، یک رابطه( کار)

a suit or action in court; any legal process by which a party endeavors to obtain his claim, or what he regards as his right
case; ground of action
دادخواست یا اقدام در دادگاه
هر فرآیند قانونی که به وسیله آن یک طرف تلاش میکند تا ادعای خود یا هرآنچه را که حق خود میداند به دست آورد درواقع (cause: زمینه‌ی عمل)است

:make

To create
To construct or produce
خلق کردن
ساخت یا تولید

to be engaged or concerned in
درگیر یا نگران بودن

recognition or identification, especially from police records or evidence.
شناسایی یا تشخیص(تعیین هویت،تطبیق)
مخصوصا از طریق شواهد و سوابق پلیس

و در اینجا باتوجه به معنی کلی جمله و جایگاه و عملکرد دو واژه،
cause کلمه‌ی مناسب برای این جمله هست

1 پسندیده

يك نكته ديگه جها تكميل فرمايش دوستمون تو انگليسي محاوره اي از make استفاده ميشه و فعل بعد از اون به صورت ساده مياد و جملاتي كه بيشتر به صورت فيزيكي انجام ميشه و شما مسول خوب و بدش هستيد و شما تشويق و تنبيه ويشيد يعني در واقع فاعل اين موقعيت رو ساخته از make استفاده ميشه و جملاتي كه بصورت علت و معلول هستند همون طوري كه تو ترجمه اش هم ميگيم cause and effect نه make and effect از فعل cause استفاده ميشه و فعل بعدش با to مياد مثلا فقر باعث حنايت ميشه يا بيماري عامل همه ي بدبختياست يا پر خوري باعث همه ي بيماري هاست

2 پسندیده

بيكاري

توی جمله باید معنی کرد ولی همینطوری اگه معنیاش رو بخواین معنیه make میشه ساختن،درست کردن،…
معنیه cause هم میشه سبب شدن،باعث شدن،…

1 پسندیده

خیلی ممنونم‌از دوستان خوبم:rose::rose::rose::rose:

@delara20
@cacti.sole

من‌پاسخ های به این شکل رو خیلی دوست دارم.‌ @1359jahrom ذهنم‌راحت تر درکشون میکنه.‌خیلی ممنونم :rose::rose::rose:

3 پسندیده

خواهش میکنم ^-^:rose:
خوشحالم که جوابم مفید واقع شده

2 پسندیده

خواهش میکنم عزیزم:pray::rose: