معنی bent over چیست؟

Lee bent over and picked up the paper on the
ground.

لی خم شد کاغذ روی زمین را بلند کرد.

زمان 00:27

معنی bent over چیست؟


این تاپیک مربوط به «واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، «کتاب دوم»، درس «درمان پزشک»

خم شد

1 پسندیده

اون over اونجا به چه معنی است ؟ یعنی یک فعل عبارتی است؟چون خود bent هم‌به معنی خم شدن بود

ما تو فارسی میگه خم شدن ولی در واقعیت هر جوری از حالت مستقیم خارج بشی خم شدن هست فرضا ورزش میکنی به پشت خم میشی به بغل خم میشی این over جهتشو مشخص میکنه یعنی از بین این حالت ها به سمت پایین خم شدن رو نشون میده

2 پسندیده

bent/bend over
خم شدن یا دولا شدن بدون خم شدن زانو

bent/bend down
خم شدن یا دولا شدن در حالی که ممکن یک یا هر دو پای ما خم بشه

1 پسندیده

خیلی خیلی ممنونم دوستان خوبم .
پاسخ هاتون نکات فوق العاده ای داشت:rose:
@1359jahrom
@cacti.sole

1 پسندیده