ممنون بابت توضیح و لینک ارسالی 🙏

ادامه دادن بحث از لغت rude تلفظ میشه یا brood؟:

خواهش میکنم

همونطور که خدمتتون گفتم،کلمه همون rude هست
ولی در تعداد خیلی کمی از لهجه‌ها(مثل تلفظ داخل پست)قبل از r یه b خفیف تلفظ میشه
ولی همون تلفظ متداول (ruːd)،فراگیرتر و صحیح‌تر هست

2 پسندیده