ترجمه ی صحیح what has she broken?

ترجمه ی صحیح what has she broken?
ترجمه داخل متن: کجاش شکسته؟
ترجمه ای ک همش تو ذهن من میاد: اون چی شکسته؟:confused:


این تاپیک مربوط به درس «زمان حال کامل» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های واقعی»، فصل «تز، به‌سوی نجات»

2 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: