چرا وقتی که به سطح دو رفتم خیلی از چیز ها اشتراکی شد .؟

چرا وقتی آمدم سطح دو خیلی از چیز ها اشتراکی شد .؟

شما از نسخه دمو استفاده کردین که با امکانات اپلیکیشن کامل آشنا بشید و اگر از اپ راضی بودید میتونید اشتراک رو تهیه کنید
البته بدون اشتراک هم میتونید تعدادی از دوره هایی
که رایگان هست رو استفاده کنید اما دسترسی به ترجمه، دیکشنری و… ندارید.

1 پسندیده