معنی know your stuff چیست؟

مگه منظورش این نیست که کارت رو بلد باشی ؟ (know alot about a particular subject)
آخه توی توضیحات تکمیلی استاد اون‌طور که متوجه شدم به این معنی بود که know what you are good at یا یه همچین چیزی
فرق دارن اینا با هم. جفتش کاربرد داره یا برداشت اولیه‌ی من از اون جمله غلطه؟
و اگه دومی درست باشه یعنی معادل عبارتbe in your element هستش؟

هر دوش یکی هست وقتی کارت رو بلد باشی یعنی توش خوبی یا توش استادی با he is in his element هم فرق داره شما ممکنه تو کارت استاد باشی ولی تو element نباشی .المنت یعنی کیفت کوکه وقتی انجامش میدی چون عاشقش هستی و به بهترین نحو توش استاد میشی و لذت هم میبری همون حرفی که دکتر سمیعی زد عاشق با یک بار خوندن یاد میگیره و بقیه با ۱۰ بار اینو علم ثابت کرده . فرضا میری در مکانیکی به دوستت میگی به اسا بگو خوب تعمیرش کنه دوستتون هم میگه بیا بریم این کارشو خوب بلده دقیقا همینه

1 پسندیده