معنی Bits of flesh clung to my bony cheeks چیست؟

Bits of flesh clung to my bony cheeks.


این تاپیک مربوط به درس «به خانه ارواح خوش آمديد فصل ششم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «قصه های گوسبامپس»، فصل «به خانه ی ارواح خوش آمدید»

با درود
این جمله بیانگر این است که روبروی شخصی قرار داریم که چهره‌اش بسیار لاغر است و بر روی گونه‌هایش تکه‌های کوچکی از پوست یا گوشت است. این جمله ممکن است در مورد یک شخصیت ترسناک و یا در شرایطی که شخصی در حالت ناراحتی و ضعف قرار دارد، استفاده شود. (می‌شه به صورت شخصی که صورت لاغر و تکیده‌ای داره، هم ترجمه‌اش کرد.)