معنی Like how we get along just fine چیست؟

Like how we get along just fine

من کلمه به کلمه معنی میکنم و نمیتونم معنیش درست بفهمم:expressionless:


این تاپیک مربوط به بخش «بخش 02» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «منجمد 2»

سلام دوست عزیز
معنی کلمه به کلمه یا تحت‌اللفظی همیشه ترجمه‌ی درستی نمی‌شه، بهتره مفهوم جمله رو متوجه بشید.
معنی این جمله می‌شه: درست به همون خوبی که ما با هم کنار میایم یا مثل همون سازش خوبی که با هم داریم.