لطفا معنی این جمله رو بگید

لطفا معنی این جمله رو بگید
0

#1

I think that English is becoming more and more interesting for me

======================
این تاپیک مربوط به درس «English By Kevin» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۹»)


#2

من فکر می‌کنم انگلیسی داره برام جذاب و جذاب تر میشه


#3

من فکر میکنم که انگلیسی برای من بیشتر و بیشتر دلچسپ میشه