ترجمه هری پاتر

ترجمه هری پاتر
0

#1

خواهشا برای سری هری پاتر ترجمه بزارید.

======================
این تاپیک مربوط به درس «پسری که زنده ماند» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان‌های هری پاتر»، فصل «هری پاتر و سنگ جادو»)


#2

کسی که به سطحی رسیده که هری پاتر بخونه نباید دنبال ترجمه فارسی بگرده
ترجمه فارسی نیاز دارید برید کتاب فروشی ترجمه اش را بخرید