تالار زبانشناس

درevery day is my birthday nowاین جمله چرا قیدnowبه کار رفته است

درevery day is my birthday nowاین جمله چرا قیدnowبه کار رفته است.

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Birthday by Kevin» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۸»)

1 Likes

شاید می خواد به نوعی تاکید کنه که زمان حال (بازه زمانی که بسر میبره) برای نویسنده بگونه ای هست که هر روز براش یه روز جدیدو آغاز دوباره هست, گویی هرروز تازه متولد می شه.

2 Likes