ترجمۀ slip چیست؟

مگه وقتی یه چیزی رو سر می‌دن یه سمتی این فعل رو به کار نمی‌برن؟ من متوجه don’t notice تو این تعریف نمی‌شم:
move sth quickly so people don’t notice

کلمه‌ی slip معنی زیاد داره .یکی از معنایش یواشکی چیزی رو به کسی دادن تا کسی متوجه نشه
لینک زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

1 پسندیده