تالار زبانشناس

اصطلاحات و لغات سخت درس ها

سلام اصطلاحات درسها رو کجا میدا کنم
یه جایی اصطلاحات رو دیدم و بعضی کلمات سخت رو نمیدونم کجا بود
ارشاد بفرماید ممنون میشم

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی درخت بدخلق» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)