چرا has در جمله‌ی It has been a pleasure خونده نمیشه؟

در جمله زیر چرا has خونده نمیشه؟
It has been a pleasure,well speek soon


این تاپیک مربوط به درس «خداحافظی کردن» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «عبارات رایج انگلیسی »

در مکالمه گاها بعضی از کلمات به صورت مخفف تلفظ می‌شن و اینجا هم به همین ترتیبه و به این شکل تلفظ می‌شه.
It’s been a pleasure
برای آشنایی با مخفف‌های زبان انگلیسی میتونید لینک زیر رو ببینید.

1 پسندیده