تفاوت in a long time با for a long time چیست؟

He has not had a light schedule in a long time
چرا نگفته
For a long time?


این تاپیک مربوط به «آدام تحت فشار قرار گرفته بود» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

1 پسندیده

سلام.
این سوال رو قبلا جایی دیده بودم تو فرق بین in و for گفته بودن for یه حس آینده به جمله میده و in بیشتر مربوط به گذشته اس
البته هر دو یک معنی رو میدن ولی اگه بخواد جمله تو حالت آینده به کار بره فقط از for باید استفاده بشه.

2 پسندیده