تالار زبانشناس

It was a second-hand goods store. یعنی چه

معنیش چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «Minnie’s Diary by Minnie» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۳»)

1 Likes

یک مغازه ی کالای دست دوم فروشی بود.

2 Likes