معنی be nowhere to be found چیست؟

زمان ۰۲:۰۶

Unfortunately, water was nowhere to be found.

متأسفانه آب هیچ‌جا پیدا نمی‌شد.

معنی be nowhere to be found چیست؟ آیا این یک اصطلاح است؟


این تاپیک مربوط به «واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، «کتاب سوم»، درس «آنا پرستار بچه»

با درود
عبارت “be nowhere to be found” یک اصطلاح است و به معنی “ناموجود یا پیدا نشدن” است.
در جمله‌ی مورد نظر “water was nowhere to be found” به معنی “آب هیچ‌جا پیدا نمی‌شد” به کار رفته است که می‌توان آن را به این شکل هم ترجمه کرد: “آب کاملاً ناپدید شده بود”.

برای مثال:

  • The keys are nowhere to be found.

کلیدها پیدا نمی‌شوند.

  • The file I’m looking for is nowhere to be found on my computer.

فایلی که دنبالش هستم روی کامپیوتر من پیدا نمی‌شود.

  • The cat is nowhere to be found.

گربه کاملاً ناپدید شده است.

  • The missing hiker is nowhere to be found.

کوهنورد گمشده هیچ جا پیدا نمی شود
لینک زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

2 پسندیده

خیلی ممنونم دوست عزیز:rose:

1 پسندیده