ترجمش نیست برای من

ترجمش نیست برای من
0.0 0

#1

ترجمه

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

لینک زیر رو بخونین