چرا در جمله‌ی while Carlos driving down the street از فعل کمکی استفاده نکرده؟

سلام در قسمتwhile Carlos driving down the street چرا از فعل کمکی استفاده نکرده؟
نگفته
While carlos is driving down the street


این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه قسمت الف» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «دخترک زیرک»

سلام دوست عزیز
ضمن خوشامدگویی، تو خیلی از مواقع در محاوره برای راحتی در گفتگو افعال کمکی حذف می‌شن، مثل همین جمله.

1 پسندیده

Thank you

1 پسندیده

اینجا فعل کمکی was هست یا is?!

فعل به صورت گذشته است پس کلمه‌ی قبل driving در واقع was بوده.