معنی every day after 5minutes چیست؟


این تاپیک مربوط به درس «این شما و این جیمز» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی با عارف»، فصل «داستان ها»هرروز بعداز پنج دقیقه همو م

سلام دوست عزیز
منظور از جمله‌ی every time we see each other, after five minutes he says to me اینه که هر بار که همدیگه رو می‌بینیم، بعد ۵ دقیقه بهم میگه…
نه اینکه هر روز بعد پنج دقیقه همدیگه رو میبینیم.