لغت will در اول جمله چیه؟

Will passengers for Miami please proceed to gate 36…


این تاپیک مربوط به «A - انگلیسی رسمی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Vocabulary In Use»، «سطح پیش متوسط و متوسط»، «۹۵ - انگلیسی رسمی و غیر رسمی»

1 پسندیده

وقت بخیر

یکی از کاربرد‌های will
استفاده در اول جمله‌های امری و دستوری هست
و به نوعی اون حالت بایدی و اجباری جمله رو افزایش میده

3 پسندیده